Recent Content by Nedo

  1. Nedo

    Kỹ thuật đi lùi như tiến^^

    Em chịu khoản này :T:T:T
  2. Nedo

    Bàn về dự án TSG Lotus Sài Đồng

    Bên Đất Xanh bán cái này hả các bác? Thế thì ổn đấy
Top