nesta_vn84

Chân thành và nhiệt huyết. biết thì giúp hết mình, không biết thì dựa cột hóng.

thèm có bốn bánh để đi, để chơi và để sửa cho biết
Nơi ở
Hà Nội phố
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Kinh doanh còi

Chữ ký

Người quân tử làm việc gì cũng theo đạo lý, tự xét trong lòng không hối hận thì không lo sợ gì nữa.
Top