ngoc hienkt

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Và em ở tận ngoài bắc tỉnh thái nguyên, xa xôi vậy cụ có bớt cho em tiền đi lại và tiền chuyển vùng không? cụ thông tin cụ thể cho em để em đỡ mất công đi lại cụ nhé. Em cũng muốn sắm vợ hai về che mưa che năng, thấy cụ tuổi cao, giữ gìn xe cẩn thận em rất ưng, nhưng xa xôi em lại hơi ngại, nếu cụ thiện chí cụ trả lời em sớm nhé, chờ hồi âm của cụ!
    Em hỏi cụ tí, xe của cụ máy móc còn nguyên bản không? có bơi lội gì không? có cấn đụng gì không?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top