NgocDmax

Nghèo mà thích đủ thứ
(Đang chờ trúng số để thoát nghèo)
Nơi ở
Play Cu
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
nông dân

Chữ ký

Nhà chỉ có: Xe cũ, Gấu già, Loa cổ >:D<

Người theo dõi

Top