nguvango

Nơi ở
Sư tử quận
Nghề nghiệp
Nhặt ống bơ

Chữ ký

Phản đối xẻ thịt Quốc lộ bán cho BOT. Nhà đầu tư BOT hãy xây mới và đặt trạm đúng vị trí

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top