Ni No Kuni 2

Giới tính
Nam

Chữ ký

Em là Ni No Kuni. Nick này tiếp nhận xử lý mọi ân oán, nợ, bị nợ, yêu đương tình ái của nick kia.

Người theo dõi

Top