nobitatn7
Ngày cấp bằng:
4/10/15
Số km:
149
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào
Giới tính:
Nam
Nghề nghiệp:
Developer

nobitatn7

Nam

Đã lấy vợ, sắp đẻ con, đang tìm mua xe, chưa tính đổi nhà 20/6/17