onestep

hát hò nhảy múa
Nơi ở
giữa thiên đàng và địa ngục
Nghề nghiệp
điều hành các CLB Bar - Karaoke V.I.P

Chữ ký

ăn cơm ở nhà nhưng thích vác TÙ VÀ chạy lông nhông

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top