onlinefisher

@'-,---


Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó.
Một cánh đồng bát ngát lá mơ lông.
Một dãy trường sơn trồng đầy xả ớt.
Một dòng sông chứa đầy rượu Vodka.
Ở nơi ấy tháng ngày anh tu luyện.
Xa bụi trần, quên lãng bóng hình em!

Chém gió,tự sướng,..
Nơi ở
Vườn Chuối
Nghề nghiệp
Buôn Chuối

Liên hệ

Yahoo! Messenger
onlinefisher
Skype
online.fisher

Chữ ký

Nhậu online!

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top