orion101

Giới tính
Nam

Chữ ký

"Nếu phải chọn lựa giữa Đúng và Tử tế, hãy chọn làm Người tử tế."

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top