Phichzin

Phạm Cường

Car - Mobile - Girl & .....
Nơi ở
Trên mây và trên cây
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Kỹ sư Xây dựng

Liên hệ

Yahoo! Messenger
CUONGPHAMVNT

Chữ ký

90% các cuộc hẹn Cafe đều không nghĩ về Cafe

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top