Phongcach

Chữ ký

Là thằng đàn ông phải "có chỗ đứng" và "cứng chỗ đó"
Top