Phuongtroc123

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

 • Tao làm gì mày mà mày cứ đeo bám vang tao thế, mày cắn trộm thế không biết nhục à?
  mày đã làm được việc gì cho đời chưa? hay loại cắn trộm như mày suốt đời tăm tối. chắc mày làm nghề cướp giật à?
  Bố mẹ mày còn ko? hay bị chết mất xác rồi.
  nói chung loại vô cớ cắn trộm, chỉ là dòng giống trộm cắp. mày mang họ gì thế, chắc cả họ tộc nhà mày nhục lắm?
  tao chưa bao giờ comment hay tranh luận với mày, sao mày vang trộm t.
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top