PinkCandy

Ngọt như kẹo và đắng như kẹo...

ngủ quay mặt vào tường
Sinh nhật
Tháng mười hai 17
Nơi ở
23483
Nghề nghiệp
Hành là chính

Liên hệ

Yahoo! Messenger
pinkcandy88

Chữ ký

People often have what they don't like and like what they don't have.That's the tragedy of life !!!
Top