PoBeo

Là người vui tính - hay nói đùa - thích đàn đúm - thích đọc và tìm hiểu các thông tin trên đủ các lĩnh vực.

Chơi game online :)
Nơi ở
Kia Forte Club/ Car Audio Club
Site ảnh
Là cái gì nhỉ
Occupation
Chuyên gia Marketing

Chữ ký

Độ âm thanh Forte http://www.otofun.net/threads/495329-chia-se-kinh-nghiem-nang-cap-am-thanh-cui-cua-xe-forte-co-nha-em

Đang theo dõi

Top