Q

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Cuộc đời là một cuốn sách mà Thượng Đế đã viết sẵn. Chúng ta chỉ việc mở từng trang mà thôi.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top