Quên mất Nick

Chữ ký

QUÊN ! Một phần tất yếu của cuộc sống !
QUÊN ! Một Đạo pháp mà chả cần nhớ gì cả ! :))
Top