quy la tien

Chữ ký

Không cãi lý với thằng say.Không bắt tay kẻ xấu....
Top