rickyf4vn

Moto sport, e-bike, girls, cars
Sinh nhật
Tháng bảy 17
Nơi ở
Hà Nội
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Áo Blouse trắng! ^^

Liên hệ

Yahoo! Messenger
red_ray177
Skype
red_ray177

Chữ ký

GTS Super 125i.e. - 30z6 - 4766 |+| LX 125 3V i.e. - 29m1 - 198.99
| It's NOT a MOPED |
Top