roro

Money, Soccer, Movie, Driving, Sex...hehehe
Nơi ở
Ở đâu có rượu - Ở đó có Iem
Nghề nghiệp
Rót rượu

Chữ ký

Sáng đúng, chiều sai, sáng mai ... lại đúng!

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top