Say Say

Sinh nhật
Tháng mười 16
Giới tính
Nam

Chữ ký

Không say không về
Top