shadowy

nói chung là như 1 con tâm thần với tính cách đầy tâm linh mà chỉ có chÓ mới hiểu được ■
Nơi ở
chỗ kín ■
Nghề nghiệp
3 dimensions

Liên hệ

Yahoo! Messenger
eme_taurus

Chữ ký

■ ■ ■
Top