Recent Content by skl_kia

  1. S

    Thảo luận Lỗi giàn nóng cx5

  2. S

    Thảo luận Lỗi giàn nóng cx5

    Xe em bản 2019 bị thay giàn nóng khi vừa hết bảo hành mà tháng nào cũng vào hãng thấy dầu giờ vừa được 1 năm 3 tháng lại tự hỏng .các cụ xem bọn hãng nó có thấy hàng fake không tại Mazda lòng biên
Top