songlam

Sông Lam

Chụp ảnh, Vespa, bóng bàn
Nơi ở
Sài gòn
Nghề nghiệp
Kế toán Tài Chính

Chữ ký

Nghệ Tĩnh mình ơi, sông Lam rọi núi Hồng...

Người theo dõi

Top