sontvtl2005

Chữ ký

Cụ có uống rượu, uống bia không cụ . Có tí rượu bia vào người rồi thì mời cụ xuống xe !
Top