stBenny

Chữ ký

Dẫu hiên ngang giữa đất trời
Vợ ngu, Bạn đểu thì đời cũng xong !

Đang theo dõi

Top