Suzz

Ngày mai là một ngày mới ! Lắng nghe để hiểu nhìn lại để thương !

live today fight tomorrow
Nơi ở
GAP YEAR
Occupation
thất nghiệp

Chữ ký

Safe house is not safe..
Poverty Porn....
Say no to phubbing......
Gái Hàng Khoai trai Hàng Lược....
[SIGPIC][/SIGPIC]

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top