symphony

Âm nhạc, du lịch. xe hơi
Nơi ở
Nơi tình yêu bắt đầu
Nghề nghiệp
Bán nước hại dân

Chữ ký

Khi xưa ta ở trên trời - Vì không nghe nhạc bị đày xuống đây
Bây giờ ta đã ở đây - Chỉ muốn nghe nhạc để bay lên trời

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top