tankist

Yêu nước, ghét chú Phỉnh, và những ông đang hỏi

Thích lái...tất cả những gì có thể lái.
Nơi ở
Túp lều bác Tôm
Giới tính
Nam

Chữ ký

4S phải cưỡi Rang Râu, 3D cũng đú ngồi sau Ben lỳ. Bao giờ giọt nước tràn ly; 3D,4S lại đi wave tàu!

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top