TanLM

Chữ ký

Khi khó khăn gọi nhau bằng hữu
Nay giàu sang quên kẻ tâm giao còn gian dối cho nhau

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top