taplai tapdi

Chữ ký

Ai cũng biết rằng cây rồi sẽ lớn
Nhưng chẳng biết cây lớn tự bao giờ!

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top