tayviet

Chữ ký

mọi sự ngu dốt đều trả giá bằng tiền mặt.
Top