tazumi

Tất bật giữa chốn người ta :D

những gì đến tự nhiên, những câu nói thật lòng... ^_^
Sinh nhật
Tháng mười một 30
Nơi ở
Ngôi nhà hạnh phúc
Occupation
thất nghiệp, bất lương

Contact

Yahoo! Messenger
netsun_bee

Chữ ký

Cụ có BUỒN RẦU vì HÓI ĐẦU ???
Hay PHÁT KHÓC vì RỤNG TÓC ??!!
Top