thaibom

Chữ ký

Không có kính, không phải xe không có kính. Kính rụng, kính rơi, kính bị cụ ném vỡ mất rồi!
Top