thaitun

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Em cảm ơn kụ. Em chuyển tiền cho kụ chứ ko phải mợ Lyna đâu nhỉ. Chắc sắp xong rồi cụ nhỉ, để em chuyển trước hoặc sang lấy thì em đưa tiền luôn cho kụ. Thế nào tiện thì kụ bảo em.
    Ok kụ nhé, vì e mua trội so với các kụ đk khá nhiều
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top