thành đông
Ngày cấp bằng:
9/5/13
Số km:
2,347
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào
Giới tính:
Nam
Nơi ở:
21/20 Nguyễn Thượng Mẫn TP Hải Duơng
Nghề nghiệp:
Bộ đội