thanhvinhckgtcc

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Hai cái đầu em lấy cụ giá off là 400k luôn. Khỏi mất công mặc cả cụ nhé. Được thì cụ pm em.
    Hơi thấp bác ợ, em fix còn 850k cho Pana21 + đầu KTS ợ. Nếu cụ lấy TV không thì 750k ạ
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top