Recent Content by the fastest

  1. T

    [Funland] Có bác nào đang thuê mái làm điện mặt trời không ạ ?

    Có một hình thức đầu tư nhiều công ty đang làm, họ tự đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời rồi bán lại điện cho nhà máy có mái sử dụng với giá thấp hơn của điện lực ( tầm 5-8%), nhưng có vẻ phù hợp nhiều hơn với vùng phía nam vì thời gian mặt trời chiếu sáng theo năm lớn.
Top