Recent Content by thietkeinan

 1. thietkeinan

  Vincity Tây Mỗ, Đại Mỗ

  Nay đổ sàn tầng 2 của H5, sắp ký hđmb H5 rồi
 2. thietkeinan

  Vincity Tây Mỗ, Đại Mỗ

  Có thông tin là Vin xây nút giao vượt đại lộ thăng Long cụ nhé chỗ vành đai 3,5.
 3. thietkeinan

  Vincity Tây Mỗ, Đại Mỗ

  Cầu vượt sau toà H9,10
 4. thietkeinan

  Vincity Tây Mỗ, Đại Mỗ

  K người mà nó cứ lên :)
 5. thietkeinan

  Vincity Tây Mỗ, Đại Mỗ

  Vẫn đang ngon và chờ c bị ký hđmb
 6. thietkeinan

  Vincity Tây Mỗ, Đại Mỗ

  Trưa nay vừa vào công trường thasy các toà H1-h10 vẫn làm bình thường đang c bị làm cầu vượt đường sắt sau toà h9,h10
 7. thietkeinan

  Vincity Tây Mỗ, Đại Mỗ

  Chắc sai bét
 8. thietkeinan

  Vincity Tây Mỗ, Đại Mỗ

  E có người quen
 9. thietkeinan

  Vincity Tây Mỗ, Đại Mỗ

  Megamail xây 3 tầng gần chỗ cảnh sát biển các cụ nhé
 10. thietkeinan

  Vincity Tây Mỗ, Đại Mỗ

  Vẫn thấy cắt lỗ đấy
 11. thietkeinan

  Vincity Tây Mỗ, Đại Mỗ

  Sắp tăng giá thì phải
 12. thietkeinan

  Vincity Tây Mỗ, Đại Mỗ

  Vincityspotia đã được phép bán cho người nước ngoài và đã mang đi chào tại thị trường nhật bản . Vin
 13. thietkeinan

  Vincity Tây Mỗ, Đại Mỗ

  H8 đã lên hình 23/2/19 l
Top