thungrong

Thích đủ thứ
Nơi ở
Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
Nghề nghiệp
Bán hàng kỹ thuật (hóa chất, phụ gia)

Chữ ký

Thùng Rỗng
Top