thuphuong_hn87

Nơi ở
Tây Hồ

Chữ ký

điếu thuốc tàn ta châm thêm điếu nữa...cuộc đời tàn ta châm lại được chăng ??

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top