tientaninfotech

Tiến Tấn

Lái Xe
Nơi ở
Hà Nội
Nghề nghiệp
Dân VP thui

Chữ ký

HÀNG NHẬT - Tất UNIQLO
Tất hàng nhà máy tại VN. Bao chất lượng, bao thích, bao hài lòng của CCCM. Tel 0988844855 - iMessage, Zalo, Inbox tuỳ ý ạ !
Top