Tina Tran

Nơi ở
Hà Nội

Contact

Yahoo! Messenger
pretty_phuonganh@yahoo.com

Chữ ký

Muốn “nước lọc” luôn mát lành, thì rượu mạnh ơi, xin đừng sóng sánh!
Top