toan di bo

Chữ ký

Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi . Mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Người theo dõi

Top