Tomcun

Đã bước qua nửa Bể Khổ roài mà vẫn chưa thấy sướng ở nơi nao...

Chim, cây, cá, cảnh, núi non bộ, hươu, nai, cầy, cáo, cú
Nơi ở
Ở một nơi xa lắm...
Nghề nghiệp
Buôn thúng bán mẹt

Người theo dõi

Top