tramtran239

Một dân tộc sẽ sụp đổ vì thiếu chiến lược, Nhưng nhờ nhiều cố vấn nó sẽ chiến thắng. Châm Ngôn 11-14
Giới tính
Nam

Đang theo dõi

Top