Recent Content by tran.hungvn

  1. T

    Câu chuyện của một du học sinh Nhật Bản (2016 - 2020)

    Xin lỗi internet làm hỏng chú viết. Cái quan trọng là con muốn gì? Muốn làm một kỹ sư "thường thường bậc trung" hay muốn làm "nhà khoa học giỏi". Nếu muốn làm nhà khoa học giỏi thì phải bỏ cả ngàn công sức (thousands percent). Sự tò mò của con mạnh đến mức nào? Chỉ có con mới trả lời câu hỏi này.
  2. T

    Câu chuyện của một du học sinh Nhật Bản (2016 - 2020)

    Con không nên nghĩ là với 90% thì mới duy trì được 4 năm. Con cần "stretch yourself". Cái khó là lao động cật lực đến mức nào thì làm cho con phát huy khả năng tột cùng hoặc làm cho con gẫy cánh, thất bại.
Top