trinodev

Bằng thì có, nhưng xe thì chưa.

Thích nhiều thứ.
Nghề nghiệp
Ngân Hàng

Chữ ký

Không có gì!

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top