troc9696

Chữ ký

Tình chỉ là hạt lệ rơi,đời chỉ là bể sầu thôi !

Người theo dõi

Top