Trung Roger

Chữ ký

"Sống ở đời uy tín là tài sản lớn nhất. Bất tín là vô sản, vô dụng và bất hạnh."

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top